Regulamin

1. DANE FIRMY

XTRONIC Bartłomiej Suwała
ul. Zielona 8
55-002 Dobrzykowice
NIP: 8942753258
REGON: 022207818
 


2. ZAMÓWIENIA
Firma realizuje zamówienia składane:

  • poprzez sklep internetowy
  • portal allegro
  • drogą mailową
  • telefonicznie


XTRONIC Bartłomiej Suwała zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia zamówienia, jeżeli Klient zalega z płatnościami lub jego sytuacja prawna lub finansowa może powodować problemy z dokonaniem płatności w przyszłości.

Przyjmujemy również zlecenia na indywidualne niestandardowe zamówienia.
W tym celu prosimy o kontakt z Działem Sprzedaży - sklep@xtronic.pl

 

3. CENY
Ceny znajdujące się w Sklepie Internetowym mają jedynie charakter informacyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego a jedynie zaproszenie do rokowań w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
Ceny podane w Sklepie nie zawierają kosztów transportu.
Koszty transportu są umieszczane jako odrębna pozycja na fakturze.
Każdy z Klientów firmy XTRONIC Bartłomiej SuwałaL ma prawo negocjowania warunków przy zakupach hurtowych.

 

4. WARUNKI PŁATNOŚCI
Podstawową formą płatności stosowaną przez firmę XTRONIC Bartłomiej Suwała jest:

-pobranie przy odbiorze.

-PayU w przypadku zakupów przez portal allegro.
- przedpłata na konto (faktura pro-forma) w formie przelewu bankowego.

Możliwa jest również zapłata gotówką przy odbiorze osobistym (nie ma możliwości płacenia kartą płatniczą)

Inne formy płatności zależą od wielkości i cykliczności realizowanych zamówień.
W celu zmiany warunków płatności prosimy o kontakt - sklep@xtronic.pl

Klient zobowiązany jest do terminowego uregulowania należności, gdyż w przeciwnym razie firma XTRONIC Bartłomiej SuwałaL zastrzega sobie prawo do naliczenia odsetek karnych w ustawowej wysokości oraz zablokowaniem konta na sklepie internetowym.

Dane do płatności:
XTRONIC Bartłomiej Suwała
ul. Zielona 8
55-002 Dobrzykowice

Konta bankowe:
Deutche Bank.: 85 1910 1048 2415 4557 5750 0001

 

5. WARUNKI DOSTAWY
Sprzedaż realizowana jest w formie wysyłkowej poprzez firmę kurierską DPD i Inpost.
Dostawy realizowane są w dni robocze. Wysyłka towarów następuje najpóźniej następnego dnia roboczego po otrzymaniu zamówienia, chyba że dany produkt ma określony inny termin realizacji.

W przypadku, gdy chwilowo brak jest jakiegoś produktu w magazynie, firma poinformuje o tym Zamawiającego, określając przybliżony termin dostawy brakujących artykułów. Po uzgodnieniu z Klientem firma XTRONIC Bartłomiej Suwała wydaje towary będące w magazynie, natomiast brakujący będzie dosłany kolejną przesyłką po uzupełnieniu zapasów. W takim przypadku Klient ponosi koszty jedynie pierwszej przesyłki.

Kupujący jest zobowiązany sprawdzić stan przesyłki z towarem bezpośrednio po jej otrzymaniu. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki podczas transportu należy:

  • zgłosić zaistniały fakt przedstawicielowi firmy spedycyjnej w trakcie odbioru towaru
  • sporządzić protokół przy udziale przedstawiciela firmy kurierskiej
  • telefonicznie lub mailem powiadomić Dział Sprzedaży firmy XTRONIC Bartłomiej Suwała

Czas realizacji zamówień niestandardowych jest każdorazowo uzgadniany z Klientem przez Dział Sprzedaży.

Istnieje możliwość odbioru zamówionego towaru w siedzibie firmy po wcześniejszym umówieniu spotkania:

XTRONIC Bartłomiej Suwała
ul. Zielona 8
55-002 Dobrzykowice

6. GWARANCJA
Firma standardowo udziela 12 miesięcznej gwarancji na towar.

Jednak na część produktów z oferty udzielamy:

 

7. REKLAMACJE
Wszelkie uwagi dotyczące jakości sprzedawanych przez firmę produktów, sposobu obsługi i niezgodności ilościowych między stanem faktycznym a fakturą, prosimy zgłaszać na adres mailowy sklep@xtronic.pl
Reklamacje powinny być składane w formie pisemnej bądź też mailowej w ciągu siedmiu dni po otrzymaniu towaru lub niezwłocznie po ujawnieniu ukrytych wad. Gdy przesyłka jest uszkodzona w momencie dotarcia do odbiorcy, zgłasza on to w formie pisemnej przedstawicielowi firmy kurierskiej.

Reklamacje proszę wysyłać na poniższy adres:
XTRONIC Bartłomiej Suwała
ul. Zielona 8
55-002 Dobrzykowice

Po otrzymaniu paczki ze zwróconym towarem, firma bada zasadność danej reklamacji i w przypadku jej uznania dostarczy towar wolny od wad lub odsyła pieniądze przelewem bankowym. Prosimy pamiętać, by wraz z przesyłką reklamacyjną dostarczyć dokładny opis przyczyny reklamacji, kopię dokumentu zakupu oraz numer konta bankowego z danymi adresowymi.
Reklamowane produkty wraz z kopią wszystkich towarzyszących im dokumentów są dostarczane do siedziby sklepu XTRONIC Bartłomiej Suwała na koszt Klienta.

Kupującemu nie przysługuje prawo zwrotu lub zamiany towarów które nie stanowią wyrobu finalnego i są półfabrykatem lub komponentem większej całości a w szczególności wtedy gdy ich prawidłowe działanie jest uzależnione od innych urządzeń lub materiałów czy parametrów fizycznych, chemicznych, mechanicznych lub elektrycznych których nieprawidłowe działanie chwilowe lub ciągłe mogłoby zakłócić pracę, uszkodzić lub doprowadzić do zniszczenia towaru.

8. SIŁA WYŻSZA
W przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, a które uniemożliwiają lub utrudniają wywiązanie się przez firmę XTRONIC Bartłomiej SuwałaL z przyjętych przez nią zobowiązań, firma jest zwolniona od zobowiązań wynikających z niniejszych Warunków Sprzedaży w czasie trwania takich okoliczności.

9. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
Firma XTRONIC Bartłomiej Suwała nie ponosi odpowiedzialności za błędy powstałe przy tworzeniu Sklepu Internetowego oraz błędy w załączonej dokumentacji technicznej. Wykorzystywanie materiałów zawartych w Sklepie, a w szczególności zdjęć, opisów, formy graficznej oraz sposobu prezentacji, wymaga zgody firmy XTRONIC Bartłomiej Suwała.

10. ZASTRZEŻENIA PRAWNE
Zastrzeżenie prawa własności - firma XTRONIC Bartłomiej Suwała zastrzega sobie prawo własności towaru do chwili otrzymania pełnej zapłaty za towar.
Nazwy producentów i marki fabryczne należą do ich właścicieli i prezentowane są wyłącznie w celach informacyjnych.
Prezentowane w Sklepie Internetowym dane techniczne produktów są danymi skrótowymi i jako takie nie mogą być podstawą do roszczeń.


11. ZASADY SPRZEDAŻY DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH
W przypadku sprzedaży Klientom będącym osobami fizycznymi nie prowadzącymi działalności gospodarczej, niniejsze warunki stosuje się wyłącznie w przypadkach nieuregulowanych bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.

12. ODSTĄPIENIE OD UMOWY / ZWROT TOWARU
Klient może zwrócić zakupiony produkt bez podawania powodu odstąpienia od umowy.
Obowiązuje 14 dni kalendarzowych od otrzymania towaru.
Zwracany towar nie może nosić śladów używania lub zniszczenia.

Od daty oświadczenia o odstąpieniu od umowy klient ma kolejne 14 dni kalendarzowych na odesłanie towaru na własny koszt, na adres biura:
 

XTRONIC Bartłomiej Suwała
ul. Zielona 8
55-002 Dobrzykowice


Firma XTRONIC Bartłomiej Suwała wypłaci pieniądze w ciągu 14 dni od chwili otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Jeśli urządzenie nie posiada pełnego wyposażenia nie będzie możliwa ani wymiana takiego sprzętu na inny o podobnych parametrach, ani tym bardziej korekta dokumentu zakupu i zwrot pieniędzy.
Zwracane produkty wraz z kopią wszystkich towarzyszących im dokumentów są dostarczane do siedziby biura firmy XTRONIC Bartłomiej Suwała na koszt Klienta.

Kupującemu nie przysługuje prawo zwrotu lub zamiany towarów które nie stanowią wyrobu finalnego i są półfabrykatem lub komponentem większej całości a w szczególności wtedy gdy ich prawidłowe działanie jest uzależnione od innych urządzeń lub materiałów czy parametrów fizycznych, chemicznych, mechanicznych lub elektrycznych których nieprawidłowe działanie chwilowe lub ciągłe mogłoby zakłócić pracę, uszkodzić lub doprowadzić do zniszczenia towaru.

13. SPORY, ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA
Wszelkie spory między stronami w pierwszej kolejności będą rozwiązywane polubownie.
W ostatecznym przypadku rozstrzygane będą na gruncie prawa polskiego w sądzie właściwym ze względu na siedzibę firmy XTRONIC Bartłomiej Suwała.

Informacje dotyczące internetowego systemu rozstrzygania sporów na podstawie art. 14 ust. 1 ODR (Internetowe rozstrzyganie sporów):

Komisja Europejska zapewnia konsumentom możliwość rozstrzygania sporów w handlu internetowym zgodnie z art. 14 ust. 1 ODR (Internetowe rozstrzyganie sporów), na jednej z platform. Platforma (http://ec.europa.eu/consumers/odr) służy jako miejsce, gdzie konsumenci mogą próbować osiągnąć pozasądowe porozumienia w sporach wynikających z zakupów oraz umów na usługi w Internecie.