Warunki Dostawy

Sprzedaż realizowana jest w formie wysyłkowej poprzez firmę kurierską Siódemka. 
Dostawy realizowane są w dni robocze. Wysyłka towarów znajdujących się na magazynie następuje najpóźniej następnego dnia roboczego po otrzymaniu zamówienia chyba że ważne okoliczności uniemożliwią spełnienie tego warunku w takim wypadku firma XTRONIC  poinformuje odbiorcę o zaistniałych okolicznościach.
W przypadku, gdy chwilowo brak jest jakiegoś produktu w magazynie, firma informuje
o tym Zamawiającego, określając przybliżony termin dostawy brakujących artykułów.
Po uzgodnieniu z Klientem firmaXTRONIC  wydaje towary będące w magazynie, natomiast brakujący będzie dosłany kolejną przesyłką po uzupełnieniu zapasów.
W takim przypadku Klient ponosi koszty jedynie pierwszej przesyłki.
Istnieje możliwość odbioru zamówionego towaru z magazynu firmy XTRONIC .
Kupujący jest zobowiązany sprawdzić stan przesyłki z towarem bezpośrednio po jej otrzymaniu.
W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki podczas transportu należy:

Zgłosić zaistniały fakt przedstawicielowi firmy spedycyjnej w trakcie odbioru towaru.
Sporządzić protokół przy udziale przedstawiciela firmy kurierskiej.
Telefonicznie lub mailem powiadomić Dział Sprzedaży firmy XTRONIC .

Czas realizacji zamówień niestandardowych jest każdorazowo uzgadniany z Klientem przez Dział Sprzedaży.